028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn

Diệp Quốc Đạt

PSB College Việt Nam có rất nhiều giảng viên đến từ những đất nước như Singapore, Mỹ, Úc hay Anh. Họ đều rất nghiêm túc trong việc giảng dạy và luôn hết mình trong bài giảng.
25/10/2017

PSB College Việt Nam có rất nhiều giảng viên đến từ những đất nước như Singapore, Mỹ, Úc hay Anh. Họ đều rất nghiêm túc trong việc giảng dạy và luôn hết mình trong bài giảng. Hơn thế nữa, PSB College Việt Nam còn có rất nhiều những hoạt động cho sinh viên như nhóm nhà lãnh đạo tương lai, chương trình trao đổi sinh viên hay những cơ hội cho cuộc sống. Vì thế, chúng ta có thể luyện tập tiếng Anh, phát triển những kĩ năng xã hội và đặc biệt hơn hết là có cơ hội tìm kiếm những việc làm tốt tại các doanh nghiệp quốc tế.