028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn

Nguyễn Lê Thị Minh Tâm

Cựu sinh viên – đang học tại Đại học Canberra, Úc
15/09/2017

Em xin chân thành cm ơn quý thy cô ti Trưng Quc tế PSB Vit Nam đã đào to nhiu kiến thc chuyên sâu và chia s nhiu kinh nghim b ích. Sau khi hoàn tt chương trình Diploma ti Trưng Quc tế PSB Vit Nam, em s chuyn tiếp năm cui ti trưng Đi hc Canberra, Úc đ hoàn tt chương trình C nhân ca mình.

Nguyn Lê Th Minh Tâm

Cu sinh viên – đang hc ti Đi hc Canberra, Úc