028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn

Nguyễn Quang Phú

Tôi xin chân thành cảm ơn trường PSB College Việt Nam và đặc biệt là khoa hỗ trợ sinh viên. Họ luôn hoàn thành công việc một cách hiệu quả bất cứ khi nào mẹ tôi và tôi cần trợ giúp.
15/09/2017

Tôi xin chân thành cảm ơn trường PSB College Việt Nam và đặc biệt là khoa hỗ trợ sinh viên. Họ luôn hoàn thành công việc một cách hiệu quả bất cứ khi nào mẹ tôi và tôi cần trợ giúp. Họ rất thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích cho hướng đi của tôi.

Cựu sinh viên – đang học tại Wichita State University, Mỹ