028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
Trần Mỹ Oanh
Trần Mỹ Oanh - Cựu sinh viên
25/10/2017

Qua chương trình giảng dạy tại trường Quốc tế PSB Việt Nam, vốn kiến thức phổ thông - chuyên ngành và kỹ năng về tiếng Anh của tôi tiến bộ đáng kể. Nhà trường cũng luôn quan tâm tới sinh viên không những về mặt văn hóa mà còn về xã hội bằng cách tạo ra nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên tham gia nhằm tăng khả năng sáng tạo và hội nhập với cộng đồng.