028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Trương Nguyên Sương
Cựu sinh viên PSB - đang làm việc tại Ngân hàng HSBC
15/09/2017

Trong quá trình hc tp ti Trưng Quc tế PSB Vit Nam và thm chí đến bây gi khi đi làm, tôi nhn thy PSB tht s là mt môi trưng tt đ theo hc. Không nhng đưc hc các khoá hc chuyên nghip mà PSB còn  chú trng vào rèn luyn các kng mm cho sinh viên ca mình. Điu mà tôi rt thích và tôi đã áp dng thành công đ tìm vic và làm vic ti môi trưng công ty quc tế.

Cu sinh viên - đang làm vic ti Ngân hàng HSBC