028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn

Trương Nguyên Xương

Trong quá trình học tập tại Trường PSB College Việt Nam và thậm chí đến bây giờ khi đi làm, tôi nhận thấy Trường PSB College Việt Nam thật sự là một môi trường tốt để theo học. Không những được học các khoá học chuyên nghiệp mà Trường PSB College Việt Nam còn chú trọng vào rèn luyện các kỹ năng mềm cho sinh viên của mình. Điều mà tôi rất thích và tôi đã áp dụng thành công để tìm việc và làm việc tại môi trường công ty quốc tế. Cựu sinh viên PSB - đang làm việc tại Ngân hàng HSBC
15/09/2017

Trong quá trình học tập tại Trường PSB College Việt Nam và thậm chí đến bây giờ khi đi làm, tôi nhận thấy Trường PSB College Việt Nam thật sự là một môi trường tốt để theo học. Không những được học các khoá học chuyên nghiệp mà Trường PSB College Việt Nam còn chú trọng vào rèn luyện các kỹ năng mềm cho sinh viên của mình. Điều mà tôi rất thích và tôi đã áp dụng thành công để tìm việc và làm việc tại môi trường công ty quốc tế.

Cu sinh viên - đang làm vic ti Ngân hàng HSBC