Contact

TRƯỜNG QUỐC TẾ PSB
144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84 8) 3926 22 33
Fax: (+84 8) 3926 22 11
Email: education@psbcollege.edu.vn
Ngày làm việc:
Mon - Fri: 8:00 - 17:00
Sat: 8:00 – 12:00

THÔNG TIN CHUNG

Bà. Cassandra Lee
Giám đốc điều hành
cassandralee@psbcollege.edu.vn
Ông Michael Saram
Hiệu trưởng
michaelsaram@psbcollege.edu.vn

PSB College

Ngô Thành Chung ( Mr)
Phone: 0903.898.801
 

WANT TO KNOW MORE ABOUT OUR PROGRAMMES?

Please fill in the form below, our consultant will contact you soon.

/en/lien-he