028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Khóa học

Advanced Diploma Quản Trị Du Lịch & Khách Sạn

Advanced Diploma Quản Trị Du Lịch & Khách Sạn

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Advanced Diploma Quản trị Du Lịch và Khách Sạn được xây dựng để trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên môn cần thiết và năng lực quản lý chuyên nghiệp để phát triển hoặc mở rộng một sự nghiệp trong ngành công nghiệp giải trí, du lịch và khách sạn.

 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG

Hiểu biết chuyên sâu về khái nhiệm quản lý và nguyên tắc về ngành du lịch và dịch vụ, sự phát triển của ngành
Hiểu vai trò và các yếu tố quan trọng trong ngành dịch vụ và hệ thống du lịch
Định rõ phân khúc thị trường du lịch chính và tập trung vào việc đáp ứng,nhu cầu và mong đợi của khách du lịch trong phân khúc đó
Giải thích chức năng hoạt động chính của các tổ chức, phòng ban trong ngành du lịch và dịch vụ
Sử dụng dữ liệu nghiên cứu thống kê, thị trường một cách thích hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến các tình huống công nghiệp nhất định phải đối mặt với các tổ chức du lịch và khách sạn
Kết hợp lý thuyết và thực tế áp dụng qua các môn học mang tính thực tiễn 


KẾT QUẢ HỌC TẬP

Các môn học đều có điểm đánh giá thành phần bao gồm điểm các bài tập, bài kiểm tra, đề án môn học và điểm thi cuối môn học. Sinh viên sẽ được thông báo về phương pháp tính điểm cho từng môn học.

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

Chương trình bao gồm 8 học phần trong 12 tháng:

  • Học phần 1: Ẩm thực và Văn hóa
  • Học phần 2: Tổ chức Hội họp, Triển lãm, Sự kiện và Hội nghị
  • Học phần 3: Quản trị Nguồn nhân lực Chiến lược trong Ngành Khách sạn
  • Học phần 4: Kinh nghiệm làm việc thực tiễn
  • Học phần 5: Marketing Điện tử
  • Học phần 6: Marketing Quốc tế đối với Ngành du lịch
  • Học phần 7: Kế toán và Tài chính trong Ngành khách sạn
  • Học phần 8: Quản lý doanh thu

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

Hoàn tất học phần sinh viên được nhận bằng Advance Diploma in Tourism and Hospitality Management do Học viện PSB, Singapore cấp.

Sau đó, Sinh viên sẽ chuyển tiếp đến chương trình đại học và sau đại học tại các trường Học viện PSB, Singapore hoặc các đối tác khác của Học viện PSB

 

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học Diploma in Tourism and Hospitality Managementcủa Trường Quốc tế PSB Việt Nam hoặc tương đương.

Đăng ký khóa học