028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Khóa học

Advanced Diploma Quản Trị Kinh Doanh

Advanced Diploma Quản Trị Kinh Doanh

 

MỤC TIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Advanced Diploma chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh được xây dựng để trang bị kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành, quản lý tiếp thị, tài chính, cũng như nhân sự của một doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm với xã hội và nắm vững các kỹ năng giao tiếp, làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm để quản lý và giải quyết vấn đề

 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG

Thu thập được những kiến thức toàn diện và chuyên sâu về ngành kinh doanh, qua đó đáp ứng được nhu cầu của các công ty 
Phát triển tính hiệu quả trong việc đưa ra quyết định, hoạch định, tổ chức và kiểm soát chặt chẽ quy trình hoạt động kinh doanh


KẾT QUẢ HỌC TẬP

Các môn học đều có điểm đánh giá thành phần bao gồm điểm các bài tập, bài kiểm tra, đề án môn học và điểm thi cuối môn học.  Sinh viên sẽ được thông báo về phương pháp tính điểm cho từng môn học.

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

Chương trình bao gồm 8 học phần học trong 12 tháng:

  • Học phần 1: Điều hành Doanh nghiệp
  • Học phần 2: Tổ chức nhân sự
  • Học phần 3: Kỹ năng Truyền thông tiên tiến
  • Học phần 4: Nguyên lý Quảng cáo và Thực hành
  • Học phần 5: Truyền thông Marketing tích hợp
  • Học phần 6: Marketing trên mạng Internet
  • Học phần 7: Quản trị Marketing
  • Học phần 8: Nghiên cứu Marketing

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

Hoàn tất học phần sinh viên được nhận bằng Advanced Diploma in Business Administration do Học viện PSB, Singapore cấp.

Sau đó, Sinh viên sẽ chuyển tiếp đến chương trình đại học và sau đại học tại Học viện PSB, Singapore hoặc các trường đối tác khác của Học viện PSB


ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học Diploma của Trường Quốc tế PSB Việt Nam hoặc tương đương trong chuyên ngành:

  • Chương trình Quản trị Kinh doanh
  • Chương trình Quản trị Kinh doanh và Marketing
Đăng ký khóa học