028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Diploma Quản Trị Kinh Doanh

 

MỤC TIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Diploma chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh được xây dựng để trang bị kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành quản lý tiếp thị, tài chính, cũng như nhân sự của một doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm với xã hội và nắm vững các kỹ năng giao tiếp, làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm để quản lý và giải quyết vấn đề.

 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG

 • Thông hiểu lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn
 • Hiểu được cách hoạch định hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp và góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý
 • Áp dụng những kỹ năng quản lý theo chuyên môn để tăng hiệu năng công việc và hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh
 • Áp dụng các kỹ năng làm việc mới trong các vị trí quản lý

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Các môn học đều có điểm đánh giá thành phần bao gồm điểm các bài tập, bài kiểm tra, đề án môn học và điểm thi cuối môn học. Sinh viên sẽ được thông báo về phương pháp tính điểm cho từng môn học.

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

Chương trình bao gồm 10 học phần học trong 15 tháng

 • Kỹ năng phân tích định lượng
 • Quản trị học
 • Kinh tế học
 • Marketing
 • Hệ thống thông tin Doanh nghiệp
 • Kế toán Tài chính
 • Quản trị Nguồn nhân lực
 • Hành vi Tổ chức
 • Mô hình và Cơ cấu tổ chức
 • Chiến lược và Chính sách Kinh doanh

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

Hoàn tất học phần sinh viên được nhận bằng Diploma in Business Administration do Học viện PSB Singapore cấp. Sau khi hoàn tất chương trình Diploma và Advanced Diploma, sinh viên có thể chọn hoàn tất chương trình cử nhân đại học  tại các trường đối tác tại Học viện PSB Singapore hoặc du học trực tiếp tại  Anh, Úc hoặc các quốc gia mà các bạn lựa chọn chỉ từ 1- 2 năm.

 

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • IELTS 5.5/ TOEFL iBT 70
 • Lưu ý: Kết quả TOEFL, IELTS có giá trị sử dụng trong vòng 24 tháng tính từ ngày thi.
Đăng ký khóa học