028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Khóa học

Diploma Quản Trị Kinh Doanh

Diploma Quản Trị Kinh Doanh

 

MỤC TIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Diploma chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh được xây dựng để trang bị kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành quản lý tiếp thị, tài chính, cũng như nhân sự của một doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm với xã hội và nắm vững các kỹ năng giao tiếp, làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm để quản lý và giải quyết vấn đề

 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG

 • Thông hiểu lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn
 • Hiểu được cách hoạch định hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp và góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý
 • Áp dụng những kỹ năng quản lý theo chuyên môn để tăng hiệu năng công việc và hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh
 • Áp dụng các kỹ năng làm việc mới trong các vị trí quản lý

 

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Các môn học đều có điểm đánh giá thành phần bao gồm điểm các bài tập, bài kiểm tra, đề án môn học và điểm thi cuối môn học. Sinh viên sẽ được thông báo về phương pháp tính điểm cho từng môn học.

 

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

Chương trình bao gồm 10 học phần học trong 12 tháng

 • Học phần 1: Kỹ năng phân tích định lượng
 • Học phần 2: Quản trị học
 • Học phần 3: Kinh tế học
 • Học phần 4: Marketing
 • Học phần 5: Hệ thống thông tin Doanh nghiệp
 • Học phần 6: Kế toán Tài chính
 • Học phần 7: Quản trị Nguồn nhân lực
 • Học phần 8: Hành vi Tổ chức
 • Học phần 9: Mô hình và Cơ cấu tổ chức
 • Học phần 10: Chiến lược và Chính sách Kinh doanh

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

Hoàn tất học phần sinh viên được nhận bằng Diploma in Business Administration do Học viện PSB, Singapore cấp.
Sau đó, Sinh viên sẽ chuyển tiếp đến chương trình đại học và sau đại học tại Học viện PSB Singapore hoặc các trường đối tác khác của Học viện PSB

 

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

 • Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 • IELTS 5.5/ TOEFL iBT 70
 • Lưu ý: Kết quả TOEFL, IELTS có giá trị sử dụng trong vòng 24 tháng tính từ ngày thi.
Đăng ký khóa học