Advanced Diploma Quản trị Du Lịch & Khách Sạn

Muc tieu chuong trinh

Chương trình Advanced Diploma Quản trị Du Lịch và Khách Sạn được xây dựng để trang bị cho sinh viên những kỹ năng chuyên môn cần thiết và năng lực quản lý chuyên nghiệp để phát triển hoặc mở rộng một sự nghiệp trong ngành công nghiệp giải trí, du lịch và khách sạn.

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG
 • Hiểu biết chuyên sâu về khái nhiệm quản lý và nguyên tắc về ngành du lịch và dịch vụ, sự phát triển của ngành,
 • Hiểu vai trò và các yếu tố quan trọng trong ngành dịch vụ và hệ thống du lịch
 • Định rõ phân khúc thị trường du lịch chính và tập trung vào việc đáp ứng,nhu cầu và mong đợi của khách du lịch trong phân khúc đó
 • Giải thích chức năng hoạt động chính của các tổ chức, phòng ban trong ngành du lịch và dịch vụ
 • Sử dụng dữ liệu nghiên cứu thống kê, thị trường một cách thích hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến các tình huống công nghiệp nhất định phải đối mặt với các tổ chức du lịch và khách sạn
 • Kết hợp lý thuyết và thực tế áp dụng qua các môn học mang tính thực tiễn 
KẾT QUẢ HỌC TẬP

Các môn học đều có điểm đánh giá thành phần bao gồm điểm các bài tập, bài kiểm tra, đề án môn học và điểm thi cuối môn học.  Sinh viên sẽ được thông báo về phương pháp tính điểm cho từng môn học.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

Chương trình bao gồm 8 học phần trong 12 tháng

 • Học phần 1: Toán thống kê kinh doanh
 • Học phần 2: Kinh tế thương mại
 • Học phần 3: Quản lý ngành giải trí
 • Học phần 4: Kế toán doanh nghiệp
 • Học phần 5: Quản lý chất lượng ngành dịch vụ
 • Học phần 6: Phát triển ngành du lịch
 • Học phần 7: Quản trị Nguồn nhân lực
 • Học phần 8: Quản trị chiến lược ngành dịch vụ khách hàng
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

Hoàn tất học phần sinh viên được nhận bằng Advance Diploma in Tourism and Hospitality Management do PSB Academy, Singapore cấp.

Sau đó, Sinh viên sẽ chuyển tiếp đến chương trình đại học và sau đại học tại các trường in PSB Academy Singapore hoặc các đối tác khác của PSB Academy 

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học Diploma in Tourism and Hospitality Managementcủa PSB VietNam


BẠN CẦN NHẬN THÔNG TIN THÊM VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC?

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới.

/program/advanced-diploma-quan-tri-du-lich-khach-san