Advanced Diploma Quản Trị Kinh Doanh

MỤC TIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Advanced Diploma chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh được xây dựng để trang bị kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành, quản lý tiếp thị, tài chính, cũng như nhân sự của một doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm với xã hội và nắm vững các kỹ năng giao tiếp, làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm để quản lý và giải quyết vấn đề

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG
 • Thu thập được những kiến thức toàn diện và chuyên sâu về ngành kinh doanh, qua đó đáp ứng được nhu cầu của các công ty 
 • Phát triển tính hiệu quả trong việc đưa ra quyết định, hoạch định, tổ chức và kiểm soát chặt chẽ quy trình hoạt động kinh doanh
KẾT QUẢ HỌC TẬP

Các môn học đều có điểm đánh giá thành phần bao gồm điểm các bài tập, bài kiểm tra, đề án môn học và điểm thi cuối môn học.  Sinh viên sẽ được thông báo về phương pháp tính điểm cho từng môn học.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

Chương trình bao gồm 8 học phần học trong 12 tháng

 • Học phần 1: Toán thống kê kinh doanh
 • Học phần 2: Kinh tế thương mại
 • Học phần 3: Luật kinh doanh
 • Học phần 4: Kế toán doanh nghiệp
 • Học phần 5: Quản lý maketing
 • Học phần 6: Quản lý tổ chức
 • Học phần 7: Quản trị Nguồn nhân lực
 • Học phần 8: Công nghệ thông tin và truyền thông
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG
 • Hoàn tất học phần sinh viên được nhận bằng Advanced Diploma in Business Administration do PSB Academy, Singapore cấp.
 • Sau đó, Sinh viên sẽ chuyển tiếp đến chương trình đại học và sau đại học tại các trường in PSB Academy Singapore hoặc các đối tác khác của PSB Academy
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Sinh viên đã hoàn thành xong khóa học Diploma của PSB VietNam trong chuyên ngành: 

 • Chương trình Quản trị Kinh doanh
 • Chương trình Quản trị Kinh doanh và Marketing

BẠN CẦN NHẬN THÔNG TIN THÊM VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC?

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới.

/program/advanced-diploma-quan-tri-kinh-doanh