Diploma Quản Trị Kinh Doanh

MỤC TIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Diploma chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế​ được xây dựng để trang bị kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành quản lý tiếp thị, tài chính, cũng như nhân sự của một doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có nhận thức đúng đắn về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm  với xã hội và nắm vững các kỹ năng giao tiếp, làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm để quản lý và giải quyết vấn đề

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, SINH VIÊN CÓ KHẢ NĂNG
 • Thông hiểu lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn
 • Hiểu được cách hoạch định hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp và góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý
 • Áp dụng những kỹ năng quản lý theo chuyên môn để tăng hiệu năng công việc và hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh
 • Áp dụng các kỹ năng làm việc mới trong các vị trí quản lý
KẾT QUẢ HỌC TẬP

Các môn học đều có điểm đánh giá thành phần bao gồm điểm các bài tập, bài kiểm tra, đề án môn học và điểm thi cuối môn học.  Sinh viên sẽ được thông báo về phương pháp tính điểm cho từng môn học.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI LƯỢNG

Chương trình bao gồm 10 học phần học trong 12 tháng

 • Học phần 1: Kỹ năng phân tích định lượng
 • Học phần 2: Quản trị học
 • Học phần 3: Kinh tế học
 • Học phần 4: Marketing
 • Học phần 5: Hệ thống thông tin Doanh nghiệp
 • Học phần 6: Kế toán Tài chính
 • Học phần 7: Quản trị Nguồn nhân lực
 • Học phần 8: Hành vi Tổ chức
 • Học phần 9: Mô hình và Cơ cấu tổ chức
 • Học phần 10: Chiến lược và Chính sách Kinh doanh
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG

Hoàn tất học phần sinh viên được nhận bằng Diploma in Business Administration do PSB Academy, Singapore cấp.

Sau đó, Sinh viên sẽ chuyển tiếp đến chương trình đại học và sau đại học tại các trường in PSB Academy Singapore hoặc các đối tác khác của PSB Academy

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
 •   Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 •   IELTS 5.5/ TOEFL iBT 70 hoặc  Hoàn thành khóa học tiếng Anh của trường quốc tế PSB College (5 cấp độ)
 • Lưu ý: Kết quả TOEFL, IELTS có giá trị sử dụng trong vòng 24 tháng tính từ ngày thi. Kết quả chương trình Tiếng Anh của PSB chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng tính từ ngày thi.

BẠN CẦN NHẬN THÔNG TIN THÊM VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC?

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới.

/program/diploma-quan-tri-kinh-doanh