028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
Điều kiện tuyển sinh

  • Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc ‘A’ Level hoặc O Level – GCE hoặc bằng Tú tài Quốc tế (IB) hoặc hệ thống giáo dục Úc tương đương.
  • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5 (điểm viết không thấp hơn 5.0).
  • TOEFL PBT 525 hoặc TOEFL CBT 196 hoặc TOEFL iBT 69-70 với điểm viết tối thiểu là 14 điểm.
  • Đối với sinh viên chưa có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL có thể đăng ký chương trình Anh ngữ tại PSB College Việt Nam.