028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn

Giảng viên psb

Cô Hà Thị Hoài Thu

Quốc tịch: Ba Lan
Thạc sĩ Tài Chính và Ngân Hàng, Trường Kinh Tế Warsaw, Ba Lan

Thầy Jeff Lefke

Quốc tịch: Mỹ
Cử nhân khoa học – Ngành Kinh Doanh, Đại học Capella, Mỹ

Thầy Oliver de Chauliac

Quốc tịch: Pháp
Cử nhân chuyên ngành Quản lý khách sạn và sự kiện, Học viện Glion, Thụy Sĩ

Thầy John Bayarong

Quốc tịch: Philipine
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Đại học Ateneo de Manila

Thầy Mark Benesio Carace

Quốc tịch: Philipine
Thạc sỹ về Quản lý Phát triển,Tiến sĩ Triết học về quản trị