028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
Hỗ trợ sinh viên
  • Giúp sinh viên trau dồi kỹ năng quản lí, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng khác thông qua các hoạt động của Trường
  • Xây dựng đời sống sinh viên đa dạng
  • Lắng nghe ý kiến đóng góp và phản hồi từ sinh viên, tìm hiểu và phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết vấn đề cho sinh viên
  • Hỗ trợ tìm cơ hội thực tập, việc làm hoặc chuyển tiếp du học theo nguyện vọng của sinh viên
  • Định hướng sinh viên về việc học và tác phong đáp ứng quy định chuẩn của Trường 
  • Cập nhật sinh viên những tin tức, quy định mới của Trường 
  • Định hướng sinh viên đạt được mục tiêu trong việc học và việc làm

Liên hệ
Email: studentservices@psbcollege.edu.vn
ĐT:      084 28 3926 2233 – ext. 138
DĐ:     0903 8988 03 (Ms. Khanh)