028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Hỗ trợ tài chính

Hỗ trợ tài chính

Nhà trường trân trọng giới thiệu những lựa chọn học tập giúp sinh viên đầu tư vào tương lai.
Sinh viên có thể liên hệ trực tiếp ngân hàng dưới đây để biết thêm thông tin:

PUBLIC BANK VIETNAM

88 Nguyen Du, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:  (84) 83 8223583 - Ext. 300
Fax: (84) 83 8216215