028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
VI
Hỗ trợ tài chính

Với mong muốn mang lại cơ hội học tập trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các bạn sinh viên, PSB College Việt Nam đã tìm hiểu và nhận được sự hợp tác từ Ngân hàng Public Việt Nam trong việc hỗ trợ những bạn còn hạn chế về mặt tài chính.

Để biết thêm về cách thức hỗ trợ, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp ngân hàng theo thông tin bên dưới:

PUBLIC BANK VIETNAM

88 Nguyen Du, Ben Nghe Ward,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:  (84) 83 8223583 - Ext. 300
Fax: (84) 83 8216215