028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
Kế Hoạch Rèn Luyện Phát Triển Cơ Hội Nghề Nghiệp

•    Chuyên cần (tối thiểu 80% lớp)
•    Tham gia tổ chức hoạt động sinh viên
•    Tham gia các khóa kĩ năng

Sinh viên đạt 3 tiêu chí trên sẽ được giấy giới thiệu từ Trường và sẽ được hỗ trợ gửi hồ sơ ứng tuyển trực tiếp đến nhà tuyển dụng cho đến khi sinh viên tìm được việc làm như nguyện vọng 

Sinh viên chưa đạt được đủ 3 tiêu chí này sẽ được tạo điều kiện tham gia bổ sung các chương trình và khóa học cần thiết