028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Bản đồ
Liên hệ với chúng tôi

trường quốc tế psb

144-146-148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(+84 28) 3926 22 33

(+84 28) 3926 22 11

education@psbcollege.edu.vn

Ngày làm việc:

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Sat: 8:00 - 12:00

thông tin chung

Phòng Hổ Trợ Sinh Viên

studentservices@psbcollege.edu.vn

 

Phòng Hành Chính

hrmanager@psbcollege.edu.vn