028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
Bản đồ
Liên hệ với chúng tôi

PSB College Việt Nam

15 Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

(+84 28) 5411 9333

(+84 28) 5411 6333

education@psbcollege.edu.vn

Ngày làm việc:

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Sat: 8:00 - 12:00

Thông tin chung

Phòng Hỗ Trợ Sinh Viên

studentservices@psbcollege.edu.vn

 

Phòng Hành Chính

hrmanager@psbcollege.edu.vn