028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
Sứ mệnh và tầm nhìn

TẦM NHÌN
Trở thành cơ sở giáo dục hàng đầu trong việc bồi dưỡng tài năng tương lai với định hướng toàn cầu

SỨ MỆNH
Cam kết cung cấp nền giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng và định hình các cá nhân để phát huy tối đa tiềm năng và chuyên môn của cá nhân.

GIÁ TRỊ
TƯ DUY TRỰC QUAN
Chúng tôi mong muốn mang đến cho người học tinh thần linh hoạt, sáng tạo và năng động.

ĐAM MÊ
Chúng tôi mang đến sự tận tụy để giúp mọi người đều đạt được thành tích tốt nhất.

SỰ XUẤT SẮC
Chúng tôi cung cấp nền giáo dục toàn diện và tiêu chuẩn.

BỒI DƯỠNG
Chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường học tập tận tâm bằng việc hỗ trợ sinh viên, nhân viên và đối tác.