Chính sách bảo mật

PSB College Vietnam coi trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân và cam kết chịu trách nhiệm về việc xử lý thông tin cá nhân.

foellie

Tuyên bố về Chính sách bảo mật này của PSB College giải thích thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập và nêu chi tiết cách thông tin đó được sử dụng.

Các loại thông tin cá nhân

 • Thông tin cá nhân:  Thông tin hoặc dữ liệu được ghi lại về một cá nhân có thể nhận dạng hoặc dễ dàng nhận dạng.
 • Thông tin nhạy cảm:  Thông tin cá nhân về chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến ​​chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, khuynh hướng hoặc tập quán tình dục, hồ sơ tội phạm hoặc chi tiết về tư cách thành viên, chẳng hạn như công đoàn hoặc hiệp hội nghề nghiệp, chính trị hoặc thương mại, dữ liệu di truyền và dữ liệu sinh trắc học.
 • Thông tin sức khỏe:  Thông tin về sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc tâm lý của một cá nhân.

PSB College chỉ thu thập thông tin về bạn bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và theo cách không xâm phạm. PSB College thu thập thông tin cá nhân, nhạy cảm và sức khỏe khi cần thiết cho các chức năng cốt lõi của nó, bao gồm cả mục đích giáo dục, nghiên cứu, cộng đồng và thương mại. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ:

 • Sinh viên tương lai và sinh viên hiện tại.
 • Nhân viên, bao gồm cả người xin việc, cũng như các nhà thầu.
 • Cựu sinh viên và các nhà tài trợ.
 • Người tham gia nghiên cứu.
 • Đối tác trong ngành.
 • Các thành viên câu lạc bộ tại PSB College và phòng tập thể dục.
 • Nhân viên, nhân viên và tình nguyện viên từ các tổ chức khác.
 • Các thành viên khác của công chúng tương tác với chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập phụ thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi và mục đích của sự tương tác đó. PSB College có thể thu thập thông tin nhạy cảm, bao gồm thông tin sức khỏe, trong một số trường hợp hạn chế nhất định và cho một mục đích cụ thể. PSB College cũng sử dụng các tuyên bố thu thập cụ thể liên quan đến sự tham gia của bạn với chúng tôi.

Khi thích hợp, ví dụ về các bên thông thường mà PSB College cung cấp thông tin cá nhân và sức khỏe và cho những mục đích nào được ghi lại trong các tuyên bố thu thập thông tin chi tiết hơn về quyền riêng tư, những tuyên bố đó sẽ được cung cấp cho bạn tại thời điểm thông tin cá nhân của bạn được thu thập hoặc ngay sau đó.

Thông tin cá nhân của bạn thường được thu thập trực tiếp từ bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ một bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan chính phủ, cơ quan, nhà thầu hoặc các tổ chức giáo dục hoặc nghiên cứu khác. Trong trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi bởi một người không phải bạn, thông tin đó sẽ bị xóa hoặc hủy nhận dạng nếu không được yêu cầu, hoặc bạn sẽ nhận được thông báo về việc thu thập, sử dụng thông tin và quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu.

Nếu có thể, bạn có thể chọn ẩn danh khi tương tác với PSB College. Tuy nhiên, việc ẩn danh có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập một số dịch vụ và hệ thống của PSB College. PSB College sẽ cho bạn biết khi điều này có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của bạn với chúng tôi.

PSB College sử dụng thông tin cá nhân và thông tin nhạy cảm để thực hiện các chức năng cốt lõi của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp giáo dục và nghiên cứu. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích chính mà nó được thu thập, một mục đích phụ có liên quan mà bạn có thể mong đợi một cách hợp lý (ngoại trừ thông tin nhạy cảm), theo yêu cầu của pháp luật hoặc với sự cho phép hoặc đồng ý của bạn.

Luật pháp ở một số khu vực tài phán yêu cầu chúng tôi cho bạn biết về cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Những cơ sở pháp lý này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đáp ứng các cam kết theo hợp đồng của chúng tôi với bạn, vì lợi ích hợp pháp, tuân thủ pháp luật hoặc thực hiện một nhiệm vụ công cộng. Chúng tôi sẽ luôn xem xét các quyền của bạn khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng và xử lý thông tin của bạn để:

 • Giáo dục và hỗ trợ giáo dục: nhập học, ghi danh, cung cấp nội dung và các hoạt động học tập, đánh giá, tốt nghiệp, dịch vụ (ví dụ như thư viện, phúc lợi, hỗ trợ), xử lý tranh chấp, điều tra, kiểm toán, phân tích và cải tiến dữ liệu, quản lý điều hành chung và quản lý yêu cầu.
 • Nghiên cứu và hỗ trợ nghiên cứu: bao gồm dữ liệu người tham gia, quản trị và thương mại hóa.
 • Sự tham gia của cộng đồng và ngành: vận hành trang web, giải quyết các thắc mắc và yêu cầu, tiếp thị, quan hệ khách hàng, danh sách gửi thư và bản tin, lời mời tham gia sự kiện, quan hệ với cựu sinh viên và nhà tài trợ.
 • Việc làm và hỗ trợ nhân viên: tuyển dụng (bao gồm cả trọng tài), trả lương, sức khỏe và an toàn, học tập và phát triển cho nhân viên và các chương trình Nhân sự khác, nhà thầu và tình nguyện viên.
 • Quản lý hoạt động và tài chính: quản lý tài chính, phí xử lý, bảo mật và quản lý CNTT, phân tích dữ liệu, dịch vụ pháp lý và chuyên nghiệp, phân tích và cải thiện các khóa học, cơ hội giáo dục, kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất: hệ thống quản lý và truy cập, camera quan sát, quản lý danh tính, an ninh và ứng phó khẩn cấp, bao gồm giảm bớt hoặc ngăn chặn các mối đe dọa đến an toàn.
 • Giao dịch giữa các đơn vị PSB College để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Vì mục đích thứ yếu hoặc khi được pháp luật cho phép, chẳng hạn như cung cấp thông tin cho các cơ quan hoặc ban ngành của chính phủ.

Các bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi thích hợp cho các mục đích nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các cơ quan tài chính để xử lý thanh toán;
 • Các cơ quan quản lý, điều tra, thực thi pháp luật hoặc chính phủ;
 • Các trọng tài mà người xin việc cung cấp thông tin chi tiết cho chúng tôi;
 • Các viện giáo dục và đối tác giáo dục khác, một số trong số đó ở nước ngoài, bao gồm cả các đại lý giáo dục;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra trước khi ghi danh;
 • Các nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ đã ký hợp đồng của chúng tôi, bao gồm các đại lý ở nước ngoài và trong nước, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (như Adobe, Google và Microsoft), các địa điểm và nhà tổ chức sự kiện, các cơ quan tiếp thị và truyền thông, các nhà cung cấp phân tích thống kê và nghiên cứu, các trung tâm cuộc gọi, bản cứng và nhà gửi thư, cố vấn chuyên nghiệp (chẳng hạn như cố vấn tuyển dụng, kiểm toán viên, kế toán, công ty bảo hiểm và luật sư) cũng như các ứng dụng được lưu trữ bên ngoài và đăng ký phần mềm.
 • Theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật; và
 • Nếu không với sự đồng ý của bạn.

Các tổ chức người nhận và các nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng này được yêu cầu giữ bí mật thông tin cá nhân và cung cấp các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư giống như chúng tôi. Một số người nhận này có thể ở bên ngoài Việt Nam, có nghĩa là thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giữa các tiểu bang hoặc ra nước ngoài (xuyên biên giới), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Hợp chủng quốc Hoa Kỳ;
 • Singapore;
 • các nước khác ở Châu Á;
 • các quốc gia trong Liên minh Châu Âu, chẳng hạn như Vương quốc Anh và Tây Ban Nha.

Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn cho người nhận bên ngoài Việt Nam, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo người nhận xử lý thông tin theo Tuyên bố về Quyền riêng tư này và Chính sách của chúng tôi.

Khi thích hợp, các ví dụ về các bên thứ ba mà PSB College cung cấp thông tin cá nhân và cho mục đích gì sẽ được ghi lại trong các tuyên bố thu thập thông tin chi tiết hơn về quyền riêng tư, được cung cấp cho bạn tại thời điểm thông tin cá nhân của bạn được thu thập.

PSB College áp dụng các biện pháp bảo vệ và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị lạm dụng, mất mát, truy cập trái phép và tiết lộ.

Thông tin cá nhân có thể được lưu trữ trong các tài liệu bản cứng, dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc trong phần mềm hoặc hệ thống PSB College, bao gồm đám mây hoặc các loại mạng hoặc lưu trữ điện tử khác. Một số cách PSB College tìm cách bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm:

 • Quy trình bảo mật và bảo vệ thông tin;
 • Quy trình lưu trữ tài liệu và bảo mật dữ liệu;
 • Các biện pháp bảo mật để truy cập vào hệ thống và mạng PSB College.
 • Kiểm soát việc ra vào cơ sở PSB College.
 • Các biện pháp bảo vệ trang web.

Trong trường hợp cần thiết phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng hoặc bên thứ ba, PSB College thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo có các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

PSB College hoạt động tại Việt Nam và một số quốc gia khác trong đó có Singapore (Trụ sợ chính). Do đó, chúng tôi có thể cần chia sẻ một số thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập được về bạn giữa các tổ chức PSB College trong các khu vực pháp lý này. Ví dụ: điều này có thể bao gồm việc chuyển thông tin của bạn từ một quốc gia trong về Việt Nam và Ngược lại.

PSB College thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân được lưu giữ là chính xác, đầy đủ và cập nhật. PSB College dựa vào bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và hiện tại trong trường hợp đầu tiên, và thông báo cho chúng tôi khi hoàn cảnh hoặc chi tiết của bạn thay đổi.

Bạn có các quyền nhất định để tìm kiếm quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn (bao gồm, trong một số trường hợp, ở dạng di động) và nhận được sự chỉnh sửa, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin đó trong các trường hợp thích hợp, bất kể bạn ở đâu. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế cách thông tin của bạn được sử dụng.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể

 • Chỉnh sửa thông tin cá nhân về bạn ở những nơi không chính xác hoặc không đầy đủ (quyền cải chính)
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn nếu đáp ứng một số lý do nhất định (quyền xóa)
 • Hạn chế hoặc phản đối cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng (quyền phản đối và hạn chế xử lý);
 • Nhận bản sao dữ liệu của bạn ở dạng điện tử thường được sử dụng hoặc yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người nào thay mặt bạn (chẳng hạn như đại lý, người giám hộ, chủ lao động, các cơ quan chính phủ) (quyền có thể di chuyển).

Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Các quyền và tùy chọn được mô tả ở trên có thể bị giới hạn và ngoại lệ theo luật hiện hành. Ngoài những quyền đó, bạn có quyền khiếu nại. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi trước và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của bạn.

PSB College có thể ghi lại những lần bạn truy cập trang web PSB College và ghi lại thông tin cho mục đích thống kê và quản trị hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ máy chủ của bạn
 • Tên miền của bạn
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Ngày và giờ của chuyến thăm
 • Các trang được truy cập và tài liệu đã tải xuống
 • Địa chỉ của trang web cuối cùng của bạn đã truy cập
 • Loại trình duyệt được sử dụng.

PSB College sử dụng phần mềm phân tích trang web và cookie để hiểu rõ hơn cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba, chẳng hạn như Google và Adobe, sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự để thu thập hoặc nhận thông tin. Điều này được sử dụng để hiểu rõ hơn về đối tượng của chúng tôi (ví dụ: nhân khẩu học và sở thích của khách truy cập), vì vậy, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm người dùng trang web và cung cấp nội dung phù hợp hơn và được cá nhân hóa khi bạn điều hướng qua các trang web của chúng tôi và các trang web khác.

Thông tin thêm về Cookie

PSB College thu thập cookie để cho phép các trang web của chúng tôi hoạt động bình thường và bảo mật, đồng thời giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được gửi đến thiết bị của bạn bằng trình duyệt web của bạn. Thông tin được lưu trữ có thể được gửi lại đến máy chủ của chúng tôi trong lần truy cập trang web tiếp theo. Tệp cookie được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn và cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba ghi lại lượt truy cập của bạn để cải thiện lượt truy cập vào các trang web của chúng tôi trong tương lai. Cookie sẽ không ghi lại mật khẩu email hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn. Cookie không gây hại cho máy tính của bạn.

PSB College sử dụng các loại cookie sau:

 1. Cookie chức năng

 • Cần thiết cho hoạt động bình thường và bảo mật của các trang web của chúng tôi
 • Không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào
 1. Cookie phân tích

 • Giúp chúng tôi phát hiện bất kỳ lỗi nào và cải thiện trang web của chúng tôi
 • Thu thập thông tin ẩn danh về những lần bạn ghé thăm trang web của chúng tôi
 • Không bao giờ được sử dụng cho mục đích tiếp thị
 1. Cookie tiếp thị và các cookie khác

 • Lưu trữ các tùy chọn dựa trên lượt truy cập trước đó vào các trang web của chúng tôi
 • Giúp chúng tôi xác định các e-mail, phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo biểu ngữ có liên quan cho bạn
 • Cho phép các đối tác của chúng tôi hiển thị các ưu đãi và quảng cáo được cá nhân hóa trên trang web của họ
 • Sử dụng thông tin từ các bên thứ ba (ví dụ: Google, Facebook) để cá nhân hóa thông tin hiển thị cho bạn trên các trang web của chúng tôi.

Tất cả cookie được cá nhân hóa bao gồm cookie tiếp thị và các cookie khác đều bị chặn đối với người dùng truy cập trang web của chúng tôi từ khu vực EU.

Bạn có thể chọn thay đổi cài đặt cookie của trình duyệt của mình thông qua cài đặt quyền riêng tư của trình duyệt, bao gồm cả việc chặn sử dụng cookie. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc không thể đăng nhập hoặc xem một số trang web của PSB College hoặc bên thứ ba.

Nếu bạn rời khỏi trang web của PSB College và điều hướng đến trang web của bên thứ ba, PSB College không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba. Theo đó, chúng tôi luôn khuyến khích bạn thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web bạn truy cập.