Liên hệ

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

TEL: 098 572 9595 / Email: psbcollegevn2012@gmail.com