MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Thông tin trên trang bao gồm cả những bài viết chia sẻ quan điểm cá nhân và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin trên trang mà bạn cho là không phù hợp. PSB College không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn chịu thiệt hại, mất mát bắt nguồn từ các thông tin đưa ra trên website.

foellie

Bài viết của chúng tôi có thể có dẫn đến các trang web bên ngoài để chú thích và minh họa cho nội dung bài viết. Chúng tôi không cam đoan các thông tin trên các website đó là đúng và có thể tin tưởng. PSB College không có quyền kiểm soát và chỉnh sửa các nội dung trên các website khác.

Những liên kết trong bài viết ở dạng “xem thêm” hoặc gắn trực tiếp vào nội dung văn bản nhằm hỗ trợ bạn đọc tiếp cận nội dung một cách dễ dàng và chính xác hơn. Các liên kết đó có thể dẫn tới các trang giới thiệu sản phẩm, các thông tin này chỉ nhằm mục đích tham khảo. PSB College không bán hàng và không quản lý việc tìm kiếm sự lựa chọn uy tín cho bạn đọc. Việc lựa chọn các sản phẩm giới thiệu bởi PSB College phụ thuộc hoàn toàn vào bạn đọc. Nếu có phát sinh trong quá trình mua hàng, bạn đọc vui lòng liên hệ cửa hàng và các đơn vị bán hàng.

Bằng thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm khi người dùng tin tưởng hoàn toàn vào các thông tin chúng tôi đưa ra. Các thông tin chỉ mang tính tham khảo, không thay thế được vai trò của bác sĩ, dược sĩ.