ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa bạn (“bạn”) và https://psbcollege.edu.vn/ (“PSB College” hoặc “chúng tôi”) về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) của https://psbcollege.edu.vn/ (“PSB College”) của bạn. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.

foellie

Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào https://psbcollege.edu.vn/ vì bất kỳ lý do nào.

Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ của PSB College để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bản thân. Bạn không được quyền sao chép, không thể sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc tạo các bài đăng mới tại trang web của chúng tôi. Ví dụ: Bạn không được cấp quyền đăng bài quảng cáo sản phẩm, chia sẻ thông tin lên website của chúng tôi. Và không giống như nền tảng chia sẻ thông tin Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, bạn không thể chỉnh sửa nội dung của chúng tôi mà chỉ có thể góp ý bằng cách gửi mail cho chúng tôi hoặc nhận xét trực tiếp trên các bài đăng.

PSB College cũng không chịu trách nhiệm nếu các nội dung của chúng tôi bị xóa, bắt buộc gỡ hay trải nghiệm trên trang bị gián đoạn do bị hacker tấn công hoặc lỗi từ nhà cung cấp Hosting hoặc bất kì sự cố nào khác. PSB College cũng không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng phát sinh tổn thất do tham khảo thông tin hoặc sử dụng dịch vụ do PSB College gợi ý trên các bài viết.

Chúng tôi cũng có quyền đơn phương chặn truy cập hoặc chấm dứt hợp tác với bạn trong trường hợp cần thiết.