Glycerin

Glycerin có tác dụng gì trong mỹ phẩm, có dùng được cho bà bầu không?

Những điều cần biết về Glycerin Glycerin là một loại ancol đa chức, phân tử của nó có 3 nhóm -OH liên kết với gốc hydrocarbon C3H5-. Công thức hóa học của Glycerin là: C3H5(OH)3. Glycerin có nguồn gốc là ở các loài thực vật trong tự nhiên. Ta có thể tạo ra Glycerin bằng…